Diensten

Dipcin Accountancy en Administraties biedt dienstverlening in:

Accountancy en Advisering
Het samenstellen, beoordelen en controleren (niet zijnde wettelijke controles) van jaarrekeningen en indien van toepassing het opstellen van publicatiestukken. De advisering voor uw onderneming is gericht op de toekomst waarbij er voortdurend met u meegedacht wordt.

Administratieve dienstverlening
Het voeren van de administratie voor de cliënt of assistentie bij het opzetten en/of inboeken van de administratie door de cliënt. Online boekhouden is ook mogelijk, waarbij er op afstand meegekeken wordt door de accountant.

Tussentijdse cijfers en begrotingen
Als ondernemer kunt u behoefte hebben aan tussentijdse cijfers. Niet het achteraf bekijken van de cijfers maar door het jaar heen de cijfers op de grip hebben is belangrijk. Pas dan kunt u sturing geven aan uw activiteiten en aan uw onderneming.

Belastingaangiften
Het verzorgen van belastingaangiften voor ondernemers en particulieren: aangiften omzetbelasting door het jaar heen, aangiften inkomstenbelasting en aangiften vennootschapsbelasting. Naast advisering op jaarrekeningniveau wordt u ook geïnformeerd op fiscaal gebied.

Starterspakket
Bij het starten van een eigen onderneming krijgt u te maken met een groot aantal zaken waar u rekening mee dient te houden: waaronder het aanvragen van een financiering, het kiezen van een rechtsvorm en het inrichten van een administratie. Dipcin Accountancy en Administraties kan u hierbij ondersteunen zodat u alles perfect geregeld heeft en u zich bezig kunt houden met waar u goed in bent, het ondernemerschap!

Ondersteuning accountantskantoren
Het (tijdelijk) ondersteunen van werkzaamheden zowel op het gebied van samenstel- en beoordelingsopdrachten, alsmede het opstellen van aangiften (omzetbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) en het uitvoeren van werkzaamheden op administratief gebied.

Loonadministratie
De verzorging van uw gehele loonadministratie: werkzaamheden zoals het uitvoeren van de aangiften loonheffingen, het aanleveren van salarisspecificaties, loonjournaalposten en jaaropgaven.